Yönetmelikler ve Yönergeler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevzuatı

YÖNETMELİKLER

Genel Yönetmelikler
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Genel Yönetmelik

Personel İle İlgili Yönetmelikler
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Öğrenciler ile İlgili Yönetmelikler
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yaz Okulu Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

YÖNERGELER

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulları Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Programlarına Başvuru, Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlarına Başvuru, Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bitirme Çalışması Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Program Açma/Kapatma, Eğitim-Öğretim Programı Oluşturulması ve Güncellenmesine İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Verilecek Derslere İlişkin Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tasarım ve/veya Bitirme Projesi Dersleri Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marka Dersleri Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Elektronik Sınav Uygulama Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Programlarında Ders Verme, Jüri Üyelikleri, Tez Yönetme ve Yazma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi Yönergesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Engelli Birimi Yönergesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplukları Yönergesi USUL VE ESASLAR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Uygulama Esasları 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Hakları Birimi Çalışma Usul ve Esasları