Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

Etkinlik Ve Sergi Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Doktor Öğretim Üyesi BORA YASİN ÖZKUŞ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi FULYA PELİN CENGİZOĞLU - Üye
 • Araştırma Görevlisi MİHRİBAN DUMAN - Üye

Web Sitesi Ve Sosyal Medya Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Araş.Gör.Dr. HÜSEYİN FURKAN BALCI - Üye
 • Araştırma Görevlisi SEREN ERTAN - Üye

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof.Dr. CENGİZ KOÇ - Başkan
 • Doç.Dr. ÖNCÜ BAŞOĞLAN AVŞAR - Üye
 • Prof.Dr. BURAK BEYHAN - Üye
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Prof.Dr. MELEK ZÜHRE YILDIRIM - Üye
 • Doç.Dr. ÖMÜR KAYGISIZ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi DUYGU HAZAL BEZAZOĞLU - Üye
 • Fakülte Sekreteri HALİL TAŞKIN - Raportör

Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme İnceleme Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Prof.Dr. MELEK ZÜHRE YILDIRIM - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi BORA YASİN ÖZKUŞ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi FULYA PELİN CENGİZOĞLU - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi İLKE TEKİN - Üye

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu(Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü)

 • Doç.Dr. ÖMÜR KAYGISIZ - Başkan
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi ESMA AKSOY KHURAMİ - Üye
 • Araştırma Görevlisi MELDA BALABAN - Üye

Bilgi Güvenliği Çalışma Komisyonu

 • Prof.Dr. MELEK ZÜHRE YILDIRIM - Başkan
 • Fakülte Sekreteri HALİL TAŞKIN - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni İBRAHİM PİLATİN - Üye

Birim Kalite Komisyonu

 • Prof.Dr. CENGİZ KOÇ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi SEZEN SAVRAN PENPECİOĞLU - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi İLKE TEKİN - Üye
 • Araş.Gör.Dr. HÜSEYİN FURKAN BALCI - Üye
 • Araştırma Görevlisi GAMZE SATILMIŞ - Üye
 • Fakülte Sekreteri HALİL TAŞKIN - Üye

Burs Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Doç.Dr. BENGİ YURTSEVER İKİNCİ - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi DUYGU HAZAL BEZAZOĞLU - Üye
 • Araştırma Görevlisi MİHRİBAN DUMAN - Üye

Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Doktor Öğretim Üyesi İLKE TEKİN - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi DUYGU HAZAL BEZAZOĞLU - Üye
 • Araş.Gör.Dr. ELİF ÖZTEK - Üye

Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları Komisyonu (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

 • Prof.Dr. CENGİZ KOÇ - Başkan
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Doç.Dr. ÖMÜR KAYGISIZ - Üye

Fakülte Burs Komisyonu

 • Prof.Dr. BURAK BEYHAN - Başkan
 • Prof.Dr. MELEK ZÜHRE YILDIRIM - Üye
 • Doç.Dr. ÖMÜR KAYGISIZ - Üye

İntibak Komisyonu (Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü)

 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi SEZEN SAVRAN PENPECİOĞLU - Üye
 • Doç.Dr. ÖMÜR KAYGISIZ - Üye

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Doktor Öğretim Üyesi BORA YASİN ÖZKUŞ - Başkan
 • Doç.Dr. ÖNCÜ BAŞOĞLAN AVŞAR - Üye
 • Araş.Gör.Dr. HÜSEYİN FURKAN BALCI - Üye

Maddi Hata Komisyonu

 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi BORA YASİN ÖZKUŞ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi İLKE TEKİN - Üye

Mezuniyet Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Doktor Öğretim Üyesi BORA YASİN ÖZKUŞ - Başkan
 • Doç.Dr. BENGİ YURTSEVER İKİNCİ - Üye
 • Araş.Gör.Dr. HÜSEYİN FURKAN BALCI - Üye

Mimarlık Fakültesi Danışma Kurulu

 • Prof.Dr. CENGİZ KOÇ - Başkan
 • Doç.Dr. ÖNCÜ BAŞOĞLAN AVŞAR - Üye
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Ahmet Emir TEZGAH (Mezun Öğrenci) - Üye
 • Aslı ALANLI (Mimar) - Üye
 • Banu ÖZBERK (Şehir Plancısı) - Üye
 • İmge TEKİN ÖNER (Mimar) - Üye
 • Nilay AKÇAY (Şehir Plancısı) - Üye

Muayene Kabul Komisyonu

 • Şef ÖNDER ALKAN ÖMÜR - Başkan
 • Hizmetli ABİDİN ALKIŞ - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni İBRAHİM PİLATİN - Üye

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Yönetim Kurulu

 • Prof.Dr. CENGİZ KOÇ - Üye

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu

 • Prof.Dr. CENGİZ KOÇ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi FULYA PELİN CENGİZOĞLU - Üye

Ön Değerlendirme Komisyonu

 • Prof.Dr. BURAK BEYHAN - Başkan
 • Doç.Dr. ÖNCÜ BAŞOĞLAN AVŞAR - Üye
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye

Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu

 • Fakülte Sekreteri HALİL TAŞKIN - Başkan
 • Bilgisayar İşletmeni KAZIM BARDAK - Üye

Sıfır Atık Yönetim komisyonu

 • Fakülte Sekreteri HALİL TAŞKIN - Başkan
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Hizmetli ABİDİN ALKIŞ - Üye

Sosyal Etkinlik Belge Komisyonu

 • Doç.Dr. BENGİ YURTSEVER İKİNCİ - Başkan
 • Prof.Dr. MELEK ZÜHRE YILDIRIM - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi ESMA AKSOY KHURAMİ - Üye
 • Araştırma Görevlisi MELDA BALABAN - Üye
 • Araştırma Görevlisi MİHRİBAN DUMAN - Üye

Staj Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Doç.Dr. ÖNCÜ BAŞOĞLAN AVŞAR - Başkan
 • Doç.Dr. BENGİ YURTSEVER İKİNCİ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi FULYA PELİN CENGİZOĞLU - Üye
 • Araştırma Görevlisi MİHRİBAN DUMAN - Üye
 • Araştırma Görevlisi SEREN ERTAN - Üye

Staj Komisyonu (şehir Ve Bölge Planlama)

 • Prof.Dr. CENGİZ KOÇ - Başkan
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Araştırma Görevlisi MELDA BALABAN - Üye

Uyum Eylem Plan Komisyonu

 • Doç.Dr. ÖNCÜ BAŞOĞLAN AVŞAR - Başkan
 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Fakülte Sekreteri HALİL TAŞKIN - Üye

Yatay -Dikey Geçiş Komisyonu (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

 • Prof.Dr. FERAY KOCA - Üye
 • Doç.Dr. ÖMÜR KAYGISIZ - Üye

Yatay,Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu (Mimarlık Bölümü)

 • Prof.Dr. MELEK ZÜHRE YILDIRIM - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi BARIŞ ALİ TİMUR - Üye
 • Araş.Gör.Dr. ELİF ÖZTEK - Üye