İÇ KONTROL

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararları
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 1
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 2
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 3
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 4
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 5
Öğrenci Katılımlı Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 6
Öğrenci Katılımlı Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 7
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Kararı - 8
Kalite Hedefleri

Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Standartları

Teşkilat Şeması

Organizasyon Şeması

Kamu İç Kontrol Standartları

Görev Tanımları Süreçler ve İş Akış Şemaları
1- Maaş ve Tahakkuk İşleri 2- Satın Alma ve Ayniyat İşleri 3- Personel İşleri 4- Özel Kalem ve Yazı İşleri 5- Bölüm Sekreterliği 6- Öğrenci İşleri Hassas Görevler