HAKKIMIZDA

Mimarlık Fakültesi 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 18.04.2001 tarih ve 2001/ 2351 sayılı kararı ile kurulması uygun görülerek 22.05.2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmıştır. Yükseköğretim kurumları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alınması konusundaki teklifler 17.05.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve ilgili maddeler uyarınca karara bağlanmış olup Mimarlık Bölümü'ne öğrenci alınması uygun görülmüştür. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü de 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile öğrenci alımına başlamıştır. 
Fakülte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ana kampüsü olan Kötekli Kampüsü'nde yer almaktadır.