Tek Ders Sınavı Hakkında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (e) bendindeki "Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilir ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00'nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir." ifadesine göre uygun şartları sağlayan öğrencilerin "Tek Ders Sınavı" başvurularının Akademik takvimde belirtilen "Bütünleme Sınavları Notlarının Son Teslim Tarihi"ni takip eden 3 gün içinde başvuruların alınması ve başvuruların değerlendirilmesi sonrasında "Tek Ders Sınav Tarihleri"nin belirlenip ilan edilmesinin uygun olduğuna Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Son Güncelleme Tarihi : 25.01.2024 11:23 Okunma Sayısı : 196

Son Duyurular