Tek Ders Sınavı Başvuruları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (e) bendindeki " Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilir ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir." ifadesine göre uygun şartları sağlayan öğrenciler "Tek Ders Sınavı" başvurularını 14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilirler.
Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında “Tek Ders Sınav Tarihleri” belirlenip ilan edilecektir.

12.07.2023 Okunma Sayısı : 336

Son Duyurular