YÖNETİM

Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ
Dekan Vekili
Tel:  +90 252 211 4984
E-posta: nacikgoz@mu.edu.tr
 
 
Doç. Dr. Melek Zühre SÖZERİ YILDIRIM
Dekan Yardımcısı
Tel: +90 252 211 5540
E-posta:zuhreyildirim@mu.edu.tr
 
 
Remziye KAÇAR
Fakülte Sekreteri
Tel: +90 252 211 3110
E-posta:kremziye@mu.edu.tr 
 
 
Şengül IŞIK
Dekan Sekreteri
Tel: +90 252 211 5758
E-posta: sengulisik@mu.edu.tr
>