DEKANIMIZIN MESAJI

Ev Yapceesen Tuğladan, Diploma Alceesen Muğla’dan…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, tarihî birikim ile bugünü yorumlamak ve yarını tasarlayıp kurmak amacıyla eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.  Geçmişle gelecek arasındaki insan ve doğa faktörünü hiçbir zaman göz ardı etmeyen ve etmeyecek olan Mimarlık Fakültesi, mekânı sadece barınma aracı olarak görmez. Mekânlar, bina özellikleri, binaların yerleşim niteliği ve bütüncül çevre zihniyetiyle tasarlanmalı ve insanî değere yeni değerler katmak üzere planlanmalıdır.  Binalar, şehirler, semtler, siteler, mahalleler, sokakların hiçbir canlıyı hayatın dışına atmayacak şekilde kompoze edilmesi, sadece insana göre değil doğanın tamamına göre bir mekân tasarımı, fakültemizin eğitim-öğretim felsefesinin temelini oluşturmaktadır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Türkiye’nin iklim ve coğrafya avantajlarını bir arada bulunduran bir bölgede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.  Bir taraf orman, bir taraf deniz… Arada geleneksel mimari ve geleneksel şehir kompozisyonları...
Doğal zenginliklerin verdiği mutluluklarla beraber, nitelikli bir akademik personel ile donanmış derslerde, yarının mutlu ve başarılı insanı olmak için üniversite okumaya değer bir ortam. Bunun adı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.
Unutmayalım… Ev yapceesen tuğladan, diploma alceesen Muğla’dan…


Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ
Mimarlık Fakültesi Dekan V.
>