İdari Personel

Remziye KAÇAR
Fakülte Sekreteri
İdari Birimler
Şengül IŞIK
Bilgisayar İşletmeni
İdari Birimler / Dekan Sekreteri
Önder Alkan
Şef
İdari Birimler
İbrahim PİLATİN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İdari Birimler
Elif KARACA
Sürekli İşçi
>