COVID-19 Küresel Salgın Nedeniyle Eğitim Öğretim Sürecinde Kayıt Dondurma

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Dondurma

COVID-19 küresel salgınının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim başladıktan sonra ortaya çıkması, ders değiştirme-bırakma süresinin sona ermesi, bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kayıt dondurma kararlarına ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmekte olup, alınan kararların Üniversitemizde uygulanmasında:

1. Maddeye göre:
Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yaptırıp önlisans, lisans, lisansüstü (tez aşamasında olanlar hariç) düzeyde öğrenim görmekte olan, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ya da kargo/posta yoluyla gönderilecek ıslak imzalı dilekçe ile 15 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaat eden öğrencilere bölüm/program/anabilim dalı başkanının teklifi dekan/müdürün onayı ile bir yarıyıl öğrenime ara verme (kayıt dondurma) izni verilir. Dönemlik eğitim yapan veya dönemlik dersleri bulunan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde bir dönem (bir eğitim-öğretim yılı olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında) izin verilir. Verilen izinler öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılmaz.

2. Maddeye göre:
a) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yaptırıp lisansüstü düzeyde eğitim görmekte ve tez aşamasında olan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ya da kargo/posta yoluyla gönderilecek ıslak imzalı dilekçe ile 15 Mayıs 2020 tarihine kadar müracaat eden öğrencilerin, tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile yarıyıl izninden yararlanıp yararlanamayacakları hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla Enstitü müdürlüklerinin teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bir yarıyıl izin verilir.
b) Tez döneminde olup, 2019 -2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresi sona erenler için, Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim kurulu kararı ile tez son teslim tarihi iki ay uzatılarak 16 Temmuz 2020 olarak belirlenir.
c) Tez teslim, savunma tez izleme ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınarak, tez savunma, tez izleme ve yeterlik sınavları "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" Rektörlüğe bilgi verilerek dijital imkanlar kullanılıp video konferans sistemi ile yapılabilir.

Son Güncelleme Tarihi : 07.04.2020 11:07 Okunma Sayısı : 96

Son Duyurular
>